تلاش چینی ها برای درمان نابینایی با پروتئین های حساس به نور

محققان دانشگاه ووهان چین در یافته های اخیرشان از روشی جدید برای درمان بیماری های مختلف چشم خبر دادند.
محققان چینی اظهار کرده اند، بیماران مبتلا به رتینوپاتی نابینا کننده ممکن است در آینده هنگامی که با روش جدید پروتئین … ادامه خواندن