تغییر نگرش نسبت به آسیب بینایی بخش دوم

نویسنده: زهرا همت: روان شناس و آموزگار آموزش و پرورش استثنایی شهر تهران

طرح آموزشی حاضر، یک واحد درسی پروژه بنیان است که در این طرح، دانشجویان رشته های گوناگون در یک واحد درسی میان رشته ای، اطلاعاتی در خصوص … ادامه خواندن

تغییر نگرش نسبت به نابینایی

نویسنده: زهرا همت: روان شناس و آموزگار آموزش و پرورش استثنایی شهر تهران

بر اساس مقاله ای از برایان دابل یو. استون و دینا براون، ۲۰۲۱، دانشگاه ایالتی بویس واقع در ایالت آیداهو امریکا

نگرش منفی نسبت به معلولین در … ادامه خواندن