آموزش اضافه کردن فونت و تغییر آن در اینستاگرام

بیشتر شبکه های اجتماعی از جمله اینستاگرام در زمینه انتخاب فونت، آزادی عمل چندانی را در اختیار کاربران خود قرار نمی دهند و افراد با برخی تنظیمات پیش فرض و فراگیر دست و پنجه نرم می کنند. برای نمونه هیچ … ادامه خواندن