از NVDA تازه چه خبر؟ نسخه 2019.2

مطلب زیر، توسط جناب آقای محمدرضا راشاد مترجم نرم افزار NVDA در ایران در اختیارمان قرار گرفته و مخصوص تغییرات نسخه 2019.2 NVDA است که بر روی این نگارش اعمال شده است.. از NVDA تازه چه خبر؟ توجه: چنانچه مایلید از نخستین کسانی باشید که لحظه به لحظه از تغییرات جدید NVDA آگاه میشوند، میتوانید… ادامه خواندن از NVDA تازه چه خبر؟ نسخه 2019.2