تعامل مفید و مؤثر، نتیجه ی تلاش و مسئولیت پذیری نابینایان

نویسنده: فاطمه جوادیان

منبع: هفتمین شماره ی ماهنامه ی نسل مانا

دانلود نسخه ی صوتی نوشته

همراهان عزیز! از شمارۀ گذشته بر آن شدیم که در بارۀ روابط اجتماعی میان افراد نابینا و جامعه سخن بگوییم. یکی از روش‌های برقراری … ادامه خواندن