ترفند: میانبر‌های ایجاد خطوط عمودی و افقی در Word

تولید یک متن تأثیر گذار، به عوامل مختلف بستگی دارد که قطعاً انتخاب کلمات و جملات مناسب و همینطور انسجام متن، اصلی‌ترینِ این عوامل محسوب می‌شوند. افزون بر این‌ها اما عوامل ریز و درشت زیادی هم وجود دارند که لازم است کاربران آنها را رعایت کنند تا بتوانند به متنی مخاطب پسند دست یابند. آراستگی… ادامه خواندن ترفند: میانبر‌های ایجاد خطوط عمودی و افقی در Word