ترفند هایی برای دسترس پذیرکردن پست های شبکه های اجتماعی برای نابینایان

نویسنده: میثم امینی

منبع: دهمین شماره ی ماهنامه ی نسل مانا

دانلود نسخه ی صوتی نوشته

امروزه شبکه های اجتماعی تبدیل به بخشی جدا ناپذیر از زندگی افراد شده است و ما نابینایان هم از این قافله عقب نمانده ایم. … ادامه خواندن