رصد آن سوی مرز. گشت در سایت ها و مجله های خبری ویژه نابینایان در جهان

رصد این هفته با طرح یکی از چالش‌های بزرگ نابینایان در دنیا آغاز می‌شود. چالشی که در ایران، به اندازه‌ی سایر کشور‌های دنیا به آن پرداخته نمی‌شود. افراد نابینا و کم بینای زیادی در کشور های پیشرفته زندگی می کنند که یکی از دغدغه های اصلی خودشان را دسترسی به منابع علمی می دانند. دوست… ادامه خواندن رصد آن سوی مرز. گشت در سایت ها و مجله های خبری ویژه نابینایان در جهان