معرفی سایت های دسترس پذیر. سایتی برای تبدیل مقدار های مختلف به یکدیگر

یکی از مشکلاتی که کاربران همیشه با آن مواجه می شوند، برخورد با مقدار هایی است که در متون خارجی مبی بینند و معادل رایج آن مقدار ها در ایران را نمی دانند. به طور مثال، ما در ایران از سیستم متریک برای اندازه گیری طول استفاده می کنیم. این در حالی است که مثلاً… ادامه خواندن معرفی سایت های دسترس پذیر. سایتی برای تبدیل مقدار های مختلف به یکدیگر