تاریخچه ی تلاش کشور های اسلامی برای چاپ قرآن به خط بریل

از ورود نقطه های جادویی بریل به ساحت زندگانی نابینایان عرب زبان، چیزی حدود یک و نیم قرن می گذرد. مثل بسیاری دیگر از نقاط دنیا، این کشیش ها و میسیونر ها و مبلغان مسیحی بودند که راه و رسم … ادامه خواندن