برگزیدگان جشنواره کاما

* آیین اختتامیه نخستین جشنواره «کاما، کتاب افراد معلول ایران» برگزیدگان خود را شناخت.
آیین اختتامیه جشنواره کاما در هفته کتاب، با حضور مسئولان، نمایندگان تشکلهای معلولان و جمعی از نابینایان به همت انجمن نابینایان ایران و انجمن علمی و … ادامه خواندن