امکان تایپ و خواندن متون BRF به قابلیت های برجسته نگار هوشمند همراه اضافه شد

«برجسته نگار هوشمند همراه»، نامی است که پکتوس برای محصول جدید خود انتخاب کرده است. محصولی که مدت‌ها است که تمام حم و غمش را گذاشته تا بتواند آن را طبق سلیقه و نیاز کاربران تجهیز کند. در همین راستا و در پی به روز شدن بخشهایی از این دستگاه، پنجشنبه 17 مرداد، جمعی از… ادامه خواندن امکان تایپ و خواندن متون BRF به قابلیت های برجسته نگار هوشمند همراه اضافه شد