شادیار خدایاری برنامه نویس و مهندس نرم افزار کامپیوتر نابینا را بیشتر بشناسیم

نویسنده: میرهادی نایینی زاده

منبع: پنجمین شماره ی ماهنامه ی نسل مانا

دانلود نسخه ی صوتی نوشته

دانلود پادکست

از چه زمانی به کار برنامه نویسی علاقه مند شدید و کی به این نتیجه رسیدید که این کار را می … ادامه خواندن