بررسی چالش‌های نشریات ویژه نابینایان

دفتر مطالعات و برنامه ریزی رسانه‌ها اعلام کرد چالش‌های مختص به نشریات نابینایان و کم بینایان را بررسی می‌کند. نشست تخصصی «بررسی چالش‌های نشریه‌های نابینایان و کم بینایان» روز سه شنبه 15مرداد ماه 1398 از ساعت 14 الی 16 در محل دفتر مطالعات و برنامه‌ریزی رسانه‌ها برگزار می‌شود. در این هم‌اندیشی چالش‌های عمده نشریه‌های نابینایان… ادامه خواندن بررسی چالش‌های نشریات ویژه نابینایان