برگزاری جشنواره آوا و نما توسط مؤسسه توانگران شیراز

با مجوز رسمی از اداره کل فرهنگ و ارشاد استان فارس، موسسه نابینایان توانگران جشنواره آوا و نما را برگزار می کند

 اهداف کلی جشنواره

ارزش گذاری بر تفاوت های فردی و توانمندی معلولین

بخش های جشنواره:

بخش صوتی (پادکست،
ادامه خواندن