با همکاری APH» و «Access Explorer صورت گرفت/گامی برای مسیریابی محیطهای داخلی برای نابینایان

حتماً اولین باری را که به تنهایی به فرودگاه یا مکانی شبیه آن رفته اید به خاطر دارید. احتمالاً یک نفر شما را تا محل دریافت کارت پرواز راهنمایی کرده، آن یکی روی صندلی نشانده و یکی دیگر هم با … ادامه خواندن