اوج هیجان در بازیهای صوتی به کمک فناوری واقعیت مجازی برای نابینایان

آنها که «بازیهای الکترونیکی» را به شکل جدی و تخصصی دنبال میکنند حتماً میدانند که از زمان پیدایش این بازیها، مسیقی طولانی طی شده تا صدا به عنوان یکی از عناصر فعال، به این گروه از بازیها اضافه شود. تاریخ این اتفاق گویا به ۱۹۴۷ برمیگردد. از آن موقع چیزی در حدود ربع قرن زمان… ادامه خواندن اوج هیجان در بازیهای صوتی به کمک فناوری واقعیت مجازی برای نابینایان