بازیگری با چشمان بسته

سرای محله ساعی با همکاری مرکز سلامت معاونت اجتماعی  ـ فرهنگی شهرداری منطقه ۶ تهران از ابتدای ماه گذشته کلاس داستان نویسی و بازیگری با تدریس پدر و پسر فعال محله برای نابینایان و کم بینایان برگزار کرده است. «نامدار پهلوان» و پسرش امیر که کارگردان و مدرس کلاس بازیگری اند، این روزها که خانه… ادامه خواندن بازیگری با چشمان بسته