سفری به دور دنیا با انجمن های ویژه نابینایان

تشکلهای مردم نهاد در کشورهای اروپایی و آمریکای شمالی، توانسته اند تغییرات مثبت زیادی در زندگی نابینایان به وجود آورند و میتوانند الگوی خوبی برای NGO های داخل کشور ما باشند. در این گزارش، سعی میکنیم به چهار گوشه دنیا … ادامه خواندن

رصد آن سوی مرز. معرفی بزرگترین مؤسسه ویژه ی نابینایان در اسپانیا

پای صحبت نابینایان قدیمیتر یا اروپا رفته که بنشینی و صحبت خدمات NGO های مختلف نابینای اروپا که مطرح شود، امکان ندارد حرفی از اونسه به میان نیاید و این مؤسسه به عنوان یکی از بهترین الگو های خدمات رسانی … ادامه خواندن