مهمان مامان برای نابینایان توضیحدار شد

فریبا کامران فیلم سینمایی «مهمان مامان» ساخته داریوش مهرجویی را برای نابینایان توضیح دار کرد.

گروه سوینا نسخه ویژه نابینایان فیلم سینمایی «مهمان مامان» ساخته داریوش مهرجویی را روز پنجشنبه 24  شهریور ماه در چارچوب برنامه فیلمخانه منتشر می کند.… ادامه خواندن