امکان ثبت عکس سلفی هوشمند برای نابینایان در گوشی پیکسل 7

گوگل در رویداد معرفی پیکسل ۷ خود، راه جدیدی را برای کمک به افراد نابینا و کم بینا ارائه کرد تا امکان ثبت عکس های سلفی برای آنان نیز فراهم شود.

برای افراد کم بینا، گرفتن سلفی کار ساده ای … ادامه خواندن