گزارش خبرگزاری ایسنا از پیشرفت های جدید در NoteTaker شرکت پکتوس

روز دوشنبه 26 مهر، در حاشیه مراسم انجمن نابینایان ایران به واسطه گرامی داشت روز جهانی ایمنی عصای سفید، از پیشرفت های جدید “NoteTaker” شرکت پکتوس رونمایی شد. در ادامه، گزارش خبرگزاری ایسنا در همین ارتباط را می خوانید. توضیح آنکه در ابتدا، روزنامه ایران سپید نیز گزارشی در همین ارتباط منتشر کرده بود. پژوهشگران… ادامه خواندن گزارش خبرگزاری ایسنا از پیشرفت های جدید در NoteTaker شرکت پکتوس