نگاه ویژه ی قطر به معلولین در برگزاری جام جهانی

با ادامه شمارش معکوس برای آغاز جام جهانی فوتبال قطر ۲۰۲۲، قابلیت دسترسی ویژه معلولان به این مسابقات در مرکز توجه قرار گرفت.

فیفا اعلام کرد در حالی که تنها دو هفته تا شروع جام جهانی ۲۰۲۲ قطر باقی مانده … ادامه خواندن