اقدامات سازمان بهزیستی کشور برای افزایش بهره وری مرکز امور توانبخشی نابینایان و کم بینایان رودکی

معاون امور توانبخشی سازمان بهزیستی کشور در خصوص اقدامات صورت گرفته به منظور بهره وری بیشتر «مرکز امور توانبخشی نابینایان و کم بینایان رودکی»توضیحاتی را ارائه کرد. دکتر محمد نفریه معاون امور توانبخشی سازمان بهزیستی کشور با اشاره به تاریخچه فعالیت مرکز رودکی برای افراد دارای معلولیت نابینایی، گفت:مرکز رودکی در دهه ۴۰شمسی و با… ادامه خواندن اقدامات سازمان بهزیستی کشور برای افزایش بهره وری مرکز امور توانبخشی نابینایان و کم بینایان رودکی