مانیتور دات پد درک نابینایان از تصاویر را افزایش می دهد

فناوری بکار رفته در نمایشگر «دات پد» به افراد نابینا اجازه می دهد تا علاوه بر روش بریل مبتنی بر متن، تصاویر را احساس کنند و درک خود را از تصاویر گرافیکی بهبود ببخشند.

شرکت «دات» در کره جنوبی که … ادامه خواندن