اقدامات سازمان بهزیستی کشور برای افزایش بهره وری مرکز امور توانبخشی نابینایان و کم بینایان رودکی

معاون امور توانبخشی سازمان بهزیستی کشور در خصوص اقدامات صورت گرفته به منظور بهره وری بیشتر «مرکز امور توانبخشی نابینایان و کم بینایان رودکی»توضیحاتی را ارائه کرد.

دکتر محمد نفریه معاون امور توانبخشی سازمان بهزیستی کشور با اشاره به تاریخچه … ادامه خواندن