شعبه هفت تیر بانک اقتصاد نوین به سامانه خدمات بانکی نابینایان تجهیز شد

سامانه خدمات بانکی نابینایان که با هدف تسهیل دسترسی خدمات برای نابینایان طراحی شده است، در شعبه میدان هفت‌تیر بانک اقتصاد نوین افتتاح شد.
در مراسم رونمایی از این سامانه، محمد ربیعزاده معاون کسب و کار بانک اقتصاد نوین، علی … ادامه خواندن