اجرای نمایشنامه خوانی همه چیز می گذرد تو نمی گذری توسط نابینایان

نمایشنامه خوانی «همه چیز میگذرد تو نمی گذری» نوشته محمد چرمشیر به کارگردانی غلامرضا عربی با حضور نقش خوانان کم بینا و نابینا در مجموعه تئاتر شهر برگزار می شود.

«همه چیز میگذرد تو نمیگذری» نوشته محمد چرمشیر به کارگردانی … ادامه خواندن