GAAD, روز جهانی آگاهی بخشی درباره دسترس پذیری

سومین پنجشنبه از ماه می، با سایر پنجشنبه های این ماه یک فرق عمده دارد. این پنجشنبه، یک پنجشنبه معمولی نیست. برای خودش یک اسم رمز دارد. «GAAD»، اسم رمزی است که برای این روز در نظر گرفته شده است. «Global Accessibility Awareness Day». روز جهانی آگاهیبخشی در باره دسترسی پذیری. این، اسمی است که… ادامه خواندن GAAD, روز جهانی آگاهی بخشی درباره دسترس پذیری