آموزش بوتیبل کردن فلش

بوتیبل کردن فلش به معنی امکان اجرای فایل های سیستمی و اجرای مستقیم دستورالعمل های خاص از حافظه ی فلش است. در ادامه، قصد داریم این فرایند را برای نصب سریع و راحت ویندوز آموزش دهیم.

امروزه، حافظه های فلش … ادامه خواندن