مقاله: حمایت، نه عیب یابی صرف: نابینایی و معلولیت های افزون بر آن

نویسنده: Carol Castellano

منبع نسخه ی انگلیسی: Future Reflection

مترجم: داوود چوبینی

منبع نسخه ی ترجمه شده: محله ی نابینایان

سخن سردبیر

خدمت خالصانه خانم کارول کَسیلانو به بچه های نابینا و خانواده های آنها به امروز و دیروز مربوط … ادامه خواندن