آموزش پست گذاشتن با نسخه ی تحت وب اینستاگرام

اینستاگرام تمرکز زیادی روی اپلیکیشن موبایل خود دارد و بیشتر به تجربه کاربران روی پلتفرم های همراه اهمیت می دهد. البته نسخه تحت وب اینستاگرام در تمامی دستگاه هایی که برنامه اختصاصی برای آن ها عرضه نشده است، قابل استفاده … ادامه خواندن