نکاتی پیرامون آشپزی کردن نابینایان

مقدمه

در این شماره، درباره آشپزی افراد نابینا و کم بینا و خرید مواد غذایی برای پختن غذا نکاتی را از نظر خواهید گذراند.

ایمنی

برای حفظ ایمنی، اول باید روی اجاق گاز دست بکشیم تا چیزی روی آن نباشد … ادامه خواندن