آشنایی با Athey دختر نابینای آمریکایی، تزیینگر کیک و شیرینی

به جای برسهای گوناگون نقاشی، کوله باری پر از انواع قیف دارد. خامه، حکم رنگ روغن را برایش دارد و بوم نقاشیش هم کاپ کیک است. «Athey»، هر صبح به مثابه یک نقاش کارکشته راهی محل کارش میشود تا بر روی بوم نقاشی خودش کار را شروع کند. اثی ۱۹ سال دارد و به عنوان… ادامه خواندن آشنایی با Athey دختر نابینای آمریکایی، تزیینگر کیک و شیرینی