با میانبرهای کاربردی کیبورد در مک آشنا شوید

با استفاده از میانبرهای کاربردی کیبورد در سیستم عامل مک،  بهره وری خود را در انواع کامپیوترهای شخصی ساخت اپل افزایش دهید.

کاربران دنیای کامپیوتر در سیستم های عامل گوناگون، قطعا با میان برهای اولیه ی کاربردی آشنایی دارند. کاربران … ادامه خواندن