معصومه عطایی: نابینای قربانی اسید پاشی که بازیگر و مدل شد

حدود ۱۰ سال پیش بود که معصومه عطایی پس از طلاق، از سوی پدر همسر سابقش مورد سوء قصد اسیدپاشی قرار گرفت و در جریان آن علاوه برسوختگی شدید صورت، بدن و دست، بینایی اش را هم از دست داد. … ادامه خواندن