به مناسبت روز معلم: فاطمه ظرافت انگیز معلم نابینا را بیشتر بشناسیم

فاطمه ظرافت انگیز»، تبلور عینیت یافته “خواستن” و “تلاش برای رسیدن” است؛ هرچند هنوز خودش را فرد موفقی نمی داند اما زندگی پرفراز و نشیبش سرشار از امید، پویایی و خستگی ناپذیریست. او که با نابینایی مادرزادی دیده به جهان … ادامه خواندن