معرفی درشت نمای اسمارتلاکس دیجیتال از شرکت اشینباخ

نویسنده: میثم امینی

منبع: هفتمین شماره ی ماهنامه ی نسل مانا

دانلود نسخه ی صوتی نوشته

در گذشته یکی از نقطه ضعف های بسیاری از درشت نماهای ویدئوییِ دستی نسبت به اکثر درشت نماهای غیردیجیتال، وزن بیشتر آنها بود. یکی … ادامه خواندن