صدیقه رفیعی: قبل از دادن تاوان سنگین، به چاره مشکلات بیندیشیم

یکی دیگر از دوستانی که در بی آر تی و اتفاقا در اصفهان دچار حادثه شده است صدیقه رفیعی است او در دی 95 هنگامی که بعد از سوار شدن به اتوبوس قصد دارد بر روی صندلی انتهای اتوبوس بنشیند … ادامه خواندن