اجازه دهیم کودکان نابینا خود تجربه کنند

تا به حال به این نکته فکر کرده اید که پدر و مادرهای دارای کودک نابینا، از چه روشها و ابزارهایی برای شناخت میزان درک و هوش فرزندشان استفاده میکنند؟ اصلاً آیا وسایل و ابزار بازی خاصی برای کودکان نابینا وجود دارد؟ اگر چنین ابزارهایی وجود ندارد یا امکان تهیه آنها –در صورت وجود- برای والدین کودک نابینا میسر نیست، از چه روشهایی میزان هوش و استعداد فرزندشان را میشناسند؟
پاسخ به این پرسشها شاید به این آسانی هم که فکر میکنیم نباشد؛ اما میتوان در گفتگو با والدین کودکان نابینا و افراد کارشناس در حوزه تربیت کودکان استثنایی، به تصویری مختصر و در عین حال گویا پیرامون ضرورت بهره مندی از بازی و یافتن ابزارهای لازم آن ارائه کرد. اشرف کریمی، معلم آموزشگاه نابینایان دخترانه نرجس در خصوص ضرورت توجه ویژه به بازیها و ابزارهای بازی ویژه کودکان نابینا بر لزوم نگاه برابر، اما با رویکردی تخصصی تأکید میکند: «من معتقدم در بحث توجه به بهره مندی از بازی و ابزارهای بازی برای کودکان نابینا، باید از جداسازی این کودکان از هم سن و سالهای بینایشان پرهیز شود؛ چرا که تنها مشکل این کودکان نابیناییست و دیگر حواس را دارا هستند؛ البته که کودکان چند معلولیتی مسائل خاص خودشان را دارند که به این موضوع ارتباطی پیدا نمیکند. بنا بر این، میتوان از همان روشهای رایج که از گذشته مرسوم بوده، بهره گرفت.»
کریمی که از مهر امسال بازنشسته شد، در بیان نمونه هایی از این ابزارها و روشها اظهار میدارد: «قبل از بیان نمونه های عینی و راهگشا به این نکته باید توجه کرد که اولین و مهمترین هدف در استفاده از بازیها و ابزارهای بازی، آموزش مفاهیم مختلف به کودک نابینا و توسعه آن مفاهیم است. بر همین اساس میتوان کودک را به بازیهایی که در آنها دستورزی حرف اول را میزند، سوق داد؛ بازی با گل یا خمیرهای بازی. این ابزار مخصوصاً در دو سال اول زندگی کودک نابینا بسیار مهم است؛ چرا که روحیه اعتماد به نفس او را تقویت میکند؛ انگیزه اش برای کسب تجربه های مختلف را بالا میبرد. اینها روشهاییست که از گذشته وجود داشته و امروز هم در مهدها و مدارس مختلف از آنها استفاده میکنند.» کریمی غلبه فنآوریهای رایانه ای و گرایش خانواده ها به استفاده از این فنآوریها برای تربیت کودکانشان را منکر نمیشود، اما این روش را کاملترین راه آموزش و بهره مندی از ابزارهای بازی نمیداند: «انکار غلبه فنآوریهای امروز، یعنی انکار وقایع و اتفاقاتی که رخ میدهند؛ اما به نظر من این فنآوریها همه چیز در بحث بازی و ابزار بازی برای کودکان را تمام نکرده اند و به بیان ساده تر، روش کاملی نیستند. من هنوز معتقدم از روشهای گذشته بهتر میتوان استفاده کرد که نمونه اش را هم مثال زدم.» صحبتهای کریمی را همکارش فاطمه محبی نیز تأیید میکند. او معلم پیشدبستانی در آموزشگاه نابینایان دخترانه نرجس است. محبی هم معتقد است نباید در بحث آموزش، از ابتدا به سراغ فنآوریهای رایانه ای رفت: «درست است که امروز فنآوریهای نوین در زمینه رایانه پیشرفت گسترده ای یافته، اما دلیل نمیشود در امر آموزش کودکان، بویژه نابینایان بدواً به سراغ آن ابزار رفت. موضوع بازی و ابزار بازی در سنین کودکی به اندازه ای مهم است که باید با برنامه ریزی علمی انجام شود.
به نظر من روشهای ساده و ابزار ساده، اثرگذارترین روش است تا کودک نابینا را با بازی آشنا کرد؛ مثلاً به جای استفاده از پازلهای پیچیده، از پازلهای ساده باید شروع کرد. البته که کار با همین پازلهای ساده هم باید با آموزش همراه باشد؛ یعنی به کودک نابینا آموزش کار با پازل داده شود. بعداً به مرور از نمونه های سخت یا پیچیده استفاده شود.» محبی معتقد است بهترین روش برای بروز نگه داشتن کودکان نابینا در کنار هم سن و سالهایشان، لزوماً استفاده از تبلت و ابزار رایانه ای نیست.
او اعتقاد دارد که باید والدین کودکانشان را به مهدهای کودک ببرند تا فرزندشان با آن محیطها و هم سن و سالهایشان آشنا شوند: «من به والدین کودکان نابینا توصیه میکنم فرزندشان را به مهدهای کودک ببرند تا با هم سن و سالهایشان ارتباط بگیرند. گرچه ما در سازمان، کودکستان ویژه نابینایان داریم که از دو سالگی این کودکان را میپذیرد، اما این کودکستان یک روز در هفته فعالیت میکند. به نظر من اگر کودک نابینا در مهد کودک بتواند با آن محیط و هم سن و سالهایش ارتباط بگیرد، کیفیت رشد او متفاوت خواهد بود.» او میگوید روش پیشنهادیش به سادگی عملی نیست: «قطعاً این پیشنهاد به سادگی قابل اجرا نیست؛ چون هم مهدهای کودک و هم مربیان باید روشهای صحیح ارتباط با کودک نابینا را یاد بگیرند. اجرای چنین پیشنهادی در قالب یک طرح جامع، نیازمند زمان و بررسیهای علمیست که فعلاً مورد توجه قرار نگرفته است.» حرفهای این دو معلم را پرستو ولدخان، مادر نابینایی که اتفاقاً فرزند نابینا دارد، به شکلی عملی و با استفاده از خلاقیتهایی اجرا میکند.
او قبل از توضیح درباره روشهایی که از آنها بهره میگیرد، به این اشاره میکند که بیشتر اسباب بازیهای موجود در فروشگاهها امکان مناسبسازی برای نابینایان را دارند: «من وقت زیادی برای پیدا کردن اسباب بازی مناسب که پوریا بتواند بازی کند، صرف کردم و به این نتیجه رسیدم که بیشتر اسباب بازیهای موجود در فروشگاهها امکان مناسبسازی برای نابینایان را دارند؛ منتها باید تشکلها به این موضوع اهمیت دهند و از فروشگاههای عرضه کننده این اسباب بازیها و کارخانه های تولید کننده حمایت کنند تا این اتفاق بیفتد.» ولدخان میگوید از ساده ترین روشها برای بازی با کودکش بهره میگیرد: «پوریا دو سال و نیمه است و برای سن او، شاید اسباب بازی زیادی وجود نداشته باشد. به همین علت من و همسرم سعی میکنیم روشهای ساده، اما اثرگذاری پیدا کنیم تا با او بازی کنیم. یکی از این روشها، توجه دادن او به ویژگی صوتی اشیای اطرافش است. پوریا یک ماشین اسباب بازی دارد که چرخهایش هنگام حرکت صدا میکنند.
ما در گوشه ای از اتاق می ایستیم و چرخهای این اسباب بازی را به صدا درمیآوریم. پوریا با شنیدن این صدا به سرعت خود را به گوشه ای که صدای ماشین را شنیده میرساند و ماشین را از ما گرفته، به گوشه ای دیگر پرت میکند تا جریان این بازی ادامه پیدا کند. یعنی خود او به بازی کردن علاقه عجیبی دارد.» ولدخان ادامه میدهد: «اساساً پوریا خیلی محتاط و مراقب است؛ اما سعی میکند از اشیای اطراف خود بهترین استفاده را ببرد. مثلاً یک قوطی را به عنوان سپر استفاده میکند و اگر میخواهد خود را به گوشه ای از اتاق برساند، آن را جلوتر از خودش در مسیری که به صورت چهار دست و پا حرکت میکند، هل میدهد.»
به عنوان یک مادر نابینا که فرزند نابینا دارد، معتقد است باید اجازه داد کودک نابینا تجربه کند: «کودکان علاقه عجیبی به اشیای اطرافشان دارند و دوست دارند همه چیز را تجربه کنند. نابینایان هم از این قاعده مستثنی نیستند؛ بنا بر این نباید با احتیاطهای بیجا جلو کشف و تجربه اندوزیشان را گرفت. باید اجازه داد تا جایی که امکانش است، دستورزی کنند و اشیای اطرافشان را بشناسند.
منبع: ایران سپید

درباره شرکت پکتوس

پکتوس: به صورت اختصاری، مخفف ( پشتیبانی، کیفیت، تحقیقات و ساخت ) است. شركت دانش بنیان پكتوس، اولين توليد كننده تجهيزات کامپیوتری (سخت افزار و نرم افزار) ويژه نابينايان در تاریخ 22 مرداد سال 1370 توسط جمعي از فارغ التحصيلان دانشگاه صنعتي شريف تأسيس شد و از بدو تأسيس تا کنون که در سال جاری وارد بیست و هشتمین سال فعالیت خود شده است، در زمينه توليد تجهيزات كامپيوتري و الكترونيكي ويژه نابينايان و کمبینایان فعال بوده است. در سال های اخیر، این شرکت علاوه بر فعالیت در زمینه تولید تجهیزات توانبخشی ویژه نابینایان، برنامه هایی را نیز در جهت دسترس پذیر کردن خدمات اجتماعی برای این قشر عملیاتی کرده است. از زمان تأسیس شرکت پکتوس سه سال گذشت تا اولین محصول این شرکت برای نابینایان عرضه شد. اولين كامپيوتر براي نابينايان در ايران در سال 1373 به نام كامپيوتر گوياي اميد ساخته شد. اين كامپيوتر با خروجی صوتی تك حرف خوان فارسی، انگليسي و عربي با هدف تسهيل امر خواندن، نوشتن و تصحيح كتب بريل ساخته شد. از آنجایی که تا آن سال هنوز هیچ یک از افراد با آسیب بینایی تجربه کار کردن مستقل با سیستم های رایانه ای را نداشتند، لزوم آموزش کامپیوتر به آنها بسیار ضروری بود. در همین راستا در سال 1374، اولين دوره آموزش كامپيوتر به نابینایان، در مجتمع خدمات بهزيستي نابينايان کشور رودکی و براي كارشناسان بهزیستی سراسر استان های کشور برگزار شد. پس از برگزاری موفقیت آمیز این دوره ها، کلاس های آموزش کامپیوتر به افراد نابینا و کمبینا نیز در مؤسسه رودکی از سال 1374 آغاز شد و این امر برای سال های متمادی ادامه داشت. از سال 1374 به بعد، پکتوس تولیدات سخت افزاری خود را گسترش داد که از جمله آنها می توان به ارائه دستگاه یادداشت الکترونیکی بریل گویا (اسفندیار) و ارائه چاپگر و ماشین تایپ بریل (فرهاد) در سال 1374 اشاره کرد. نیاز های نابینایان و استفاده آنها از فناوری های نوین آموزشی تنها محدود به استفاده از سیستم های تبدیل متن به گفتار نبود. بررسی شرایط نابینایان در سایر کشور ها نیز نشان می داد نابینایان برای دسترسی بهتر و دقیقتر به متون نیازمند دستگاهی هستند تا پوشش خط رسمی آنها یعنی خط بریل را برایشان فراهم کند. به همین جهت مطالعاتی در زمینه تولید مانیتور بریل در شرکت پکتوس آغاز شد. تا اینکه در نهایت در سال 1376 اولين نسل از مانيتور بريل در ايران به نام دستگاه برجسته‌نگار توليد شد. لذا براي اولين بار در جهان، نابينايان قادر به استفاده الكترونيکی از متون فارسي و عربي به خط بريل شدند. دستگاه برجسته نگار یک با کابل پارالل به کامپیوتر وصل میشد و خروجی بریل را برای کاربران نابینا فراهم می کرد. در کنار تولیدات سخت افزاری برای بهبود کیفیت آموزشی و شغلی نابینایان، همچنان توسعه نرم افزار های مرتبط با این قشر نیز مد نظر شرکت پکتوس بود. از این رو، در سال 1378 نرم افزار تبدیل متن به گفتار نوید که تا این سال به صورت تک حرف خوان بود، قادر به خواندن کلمات شد. در نتیجه خروجي صوتي كلمه خوان جايگزين نمونه حرف خوان شد. در سال 1379 مبدل رایانه شخصی نوید عرضه شد. مبدل نوید کیبورد بریلی بود که با اتصال یک کارت صدای اختصاصی به کامپیوتر و نرم افزار های تبدیل متن به گفتار، زمینه استفاده بهتر نابینایان از کامپیوتر را فراهم می کرد. پس از فراهم کردن تجهیزات کمک آموزشی بریل و گویا برای نابینایان، ساخت دستگاهی برای انتقال مفاهیم تصویری به نابینایان نیز در دستور کار مدیران شرکت پکتوس قرار گرفت. در همین راستا، در سال 1379 سيستم كمك آموزشي لمسي و صوتي سروش یک، تولید شد. نابینایان از طریق سیستم سروش، می توانند سوژه مورد نظر خود را که بر روی کاغذ های مخصوص برجسته شده لمس کرده و از طریق نرم افزار های طراحی شده، اطلاعات سوژه مورد نظر را به دست آورند. هم زمان با پروژه های تحقیقاتی شرکت پکتوس برای توسعه تجهیزات توانبخشی برای نابینایان، در سایر کشور های جهان نیز تولید این تجهیزات سیر صعودی یافته بود. تا پیش از سال 1380، نرم افزارهای DSR (DOS SCREEN READER) و WSR (WINDOWS SCREEN READER) نرم افزارهای screen reader تولیدی این شرکت بودند. اما ارائه نرم افزار جاز و توسعه همه جانبه این صفحه خوان، برنامه نویسان شرکت پکتوس را بر آن داشت تا به فکر فراهم کردن پوشش فارسی برای نرم افزار جاز باشند. از این رو، نام نرم افزار پکجاز بعنوان پوشش فارسی صفحه خوان جاز و مجموعه نوید بعنوان یک مجموعه از نرم افزارهای کاربردی بدون نیاز به صفحه خوان جاز، شامل شش نرم افزار قرآن، دیکشنری، کتابخانه الکترونیک، دفترچه یادداشت، شطرنج و ویرایشگر ارائه گردیدند. در سال 1381 و 1382، نرم افزارهای نويد 4 و پکجاز، مجموعه كاملي از ابزار هاي دسترسي نابينايان به كامپيوتر به زبان فارسی را فراهم کرد. با پیشرفت روز به روز سیستم های رایانه ای و تغییر پورت های کامپیوتری از پارالل به یو اس بی، سبب شد تا نسل دوم برجسته نگار (مانیتور و کیبورد بریل) تولید شود. برجسته نگار 2، نمايشگر لمسي بريل با قابليت اتصال به پورت USB و بدون نياز به منبع تغذيه، در سال 1384 عرضه شد. در همین سال نیز سيستم كمك آموزشي لمسي و صوتي سروش 2، با قابليت اتصال به پورت USB و بدون نياز به منبع تغذیه ساخته شد. در اواسط دهه هشتاد، همچنان توسعه نرم افزار تبدیل متن به گفتار پکجاز و مجموعه نرم افزاری نوید، مورد توجه برنامه نویسان شرکت پکتوس بود. از این رو، مجموعه نويد 5 و پکجاز 8 مبتني بر موتور توليد صوت ماشيني در سال 1386 تولید و روانه بازار شد. چهار سال بعد یعنی در سال 1390، نرم افزار تبدیل متن به گفتار پکجاز با صدای انسانی مرد و زن ساخته و در اسفند ماه سال 92 عرضه شد.نسخه قابل تکثیر نرم افزار پکجاز در سال 92 توسط سازمان بهزیستی خریداری شد و به صورت رایگان در اختیار نابینایان و کمبینایان قرار گرفت. تا به حال این برنامه سه بار بروز رسانی شده که آخرین آپدیت آن نیز در اسفند ماه سال 94 عرضه شده است. به مرور زمان با افزایش حضور نابینایان در دانشگاه ها و به منظور دسترسی بهتر به منابع مطالعاتی، بهره گیری از فناوری های نوین آموزشی در دستور کار قرار گرفت. از این رو، در سال 1389 دستگاه برجسته نگار 3 با هدف استفاده انفرادی کاربران تولید شد. این نسل از دستگاه های مانیتور و کیبورد بریل، در ابعادی کوچکتر و با وزنی کمتر عرضه شد و قادر به پشتیبانی از 20 کاراکتر بریل است. همچنین در سال 1390، نرم افزار دکلمه (پخش کننده فایل های صوتی و متنی با فرمت دیزی) ارائه گردید. با عرضه نرم افزار دکلمه، ساخت نرم افزاری برای تولید کتب با فرمت دیزی ضروری به نظر میرسید. در همین راستا در سال 1392، نرم افزار تولید کتاب دیزی با نام تک گو، تولید شد. توسعه دستگاه برجسته نگار همواره جزء اهداف شرکت پکتوس محسوب می شود. در سال 1394، برجسته نگار با فناوری ( HID ) با دو قابلیت جدید نصب خودکار درایور ویندوز و امکان تنظیم سطح نقاط بریل (سفت یا نرم کردن نقاط بریل) تولید شد. یکی از اصلی ترین پروژه های شرکت پکتوس، در سال های اخیر، ارائه آخرین نسل از برجسته نگار های هوشمند موجود در بازار جهانی (BRAILLE NOTETAKER) بود. سر انجام این پروژه تحقیقاتی در اسفندماه سال 1396 تبدیل به یک محصول قابل عرضه در بازار شد و هم اکنون در مرحله نهایی بروز رسانی برنامه های خود قرار دارد. برجسته نگار هوشمند همراه یا همان نوت تیکر، دارای سیستم عامل لینوکس بوده و بدون نیاز به اتصال به کامپیوتر، این امکان را به نابینایان میدهد متون خود را با فرمت های رایج ورد به صورت صوتی و بریل بخوانند، به دو زبان فارسی و انگلیسی تایپ کنند، موسیقی ها و کلیه فایل های صوتی خود را بشنوند، به گوشی اندروید خود متصل شوند و بسیاری امکانات دیگر که در این دستگاه گنجانده شده است. از سال 1392، در کنار تولیدات سخت افزاری و نرم افزاری برای نابینایان، دسترس پذیر کردن خدمات مختلف اجتماعی در دستور کار شرکت پکتوس قرار گرفته است. این برنامه ها عمدتاً با همکاری انجمن نابینایان ایران پیگیری می شود. در همین راستا، دسترس پذیر کردن خدمات شعب بانکی برای نابینایان برای اولین بار در ایران در سال 1394 در پست بانک اجرایی شد. با طراحی یک نرم افزار و با کمک گرفتن از دستگاه برجسته نگار، نابینایان می توانند کلیه خدمات بانکی ارائه شده در شعب بانک ها را خود به صورت مستقل انجام دهند. دسترس پذیری موزه ها که یک مورد از آنها در موزه ایران باستان عملیاتی شده، یکی دیگر از مواردی است که شرکت پکتوس در دستور کار خود قرار داده است. این پروژه نیز در حال توسعه است. سامانه فروشگاهی نابینایان، یکی دیگر از خدمات جذاب شرکت پکتوس در زمینه دسترس پذیری خدمات مختلف اجتماعی برای نابینایان است. سامانه فروشگاهی نابینایان که اسفندماه سال 96 برای اولین بار در شعبه بیهقی فروشگاه شهروند عملیاتی شد، این امکان را به نابینایان می دهد تا خود به صورت مستقل از کلیه اقلام موجود در فروشگاه به همراه قیمت آنها مطلع شده و به واسطه طراحی یک نرم افزار که به بانک اطلاعات فروشگاه متصل است، اقلام خود را خریداری کرده و به وسیله مسئول سامانه فروشگاهی نابینایان، آن را از سطح فروشگاه جمعآوری کند. دسترس پذیر کردن سایت های اینترنتی و اپلیکیشن های پر کاربرد اندرویدی نیز از دیگر کار های جاری شرکت پکتوس است که مهمترین آن، دسترس پذیری کامل سایت درگاه ملی خدمات دولت هوشمند به نشانی www.iran.gov.ir است. شرکت پکتوس، با ایجاد یک سایت پویا در زمینه ی نابینایان و فناوری اطلاعات، تلاش دارد مسئولیت های اجتماعی خود را نیز جامع عمل پوشانده و از طریق این وبسایت نیز خدمات بیشتری به معلولان با آسیب بینایی عرضه کند. وبسایت pactos.net که با مدیریت امیر سرمدی از خبرنگاران و روزنامه نگاران نابینا و تعداد محدودی از نابینایان متخصص در زمینه آیتی اداره می شود، در صدد آن است خلأ اطلاعاتی یک وبسایت تخصصی در زمینه آموزش، فناوری و اخبار مرتبط با نابینایان چه در داخل و چه خارج از کشور را پر کند. پوشش اخبار نابینایان در رسانه های جهان، آشنایی با نابینایان برجسته خارج از کشور، پوشش اهم اخبار مربوط به نابینایان با گرداوری و تنظیم از رسانه های داخلی، مجموعه ثابت ترفند که شامل آموزش اپلیکیشن های پر کاربرد برای نابینایان است، معرفی سایت ها و نرم افزار های دسترس پذیر و دکه خبر دنیای موبایل و کامپیوتر که به بررسی خبر های روز حوزه تکنولوژی و فناوری می پردازد، از جمله مهمترین شرح وظایف وبسایت نابینایان شرکت پکتوس است. از شما کاربر گرامی خواهش مندیم، نظرات، انتقادات و پیشنهادات خود را با ما از طریق بخش تماس با ما در میان گذارید. شماره های تماس با شرکت پکتوس: 88810291-292
این نوشته در اخبار, اهم اخبار نابینایان در رسانه های داخلی., گزارش, گفت و گو ارسال و , , برچسب شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

4 × سه =

لطفا پاسخ عبارت امنیتی را در کادر بنویسید. *