سکوگرام هنوز رایگان است. پیگیری مشکلات نابینایان در ارسال مرسولات پستی

چندی پیش در فراخوانی از مخاطبان روزنامه خواستیم مشکلات خود را در زمینه ارسال مرسولات به ویژه در قالب پست رایگان سکوگرام با ما در میان بگذارند.

گفتگوی زیر برای بررسی سکوگرام و مشکلات نابینایان و اداره پست است. محمد احمدی، معاون فنی و بازرگانی شرکت ملی پست ایران پاسخگوی سوالات ماست.

به گزارش ایران سپید چندی پیش در فراخوانی از مخاطبان روزنامه خواستیم مشکلات خود را در زمینه ارسال مرسولات به ویژه در قالب پست رایگان سکوگرام با ما در میان بگذارند. گفتگوی زیر برای بررسی سکوگرام و مشکلات نابینایان و اداره پست است. محمد احمدی، معاون فنی و بازرگانی شرکت ملی پست ایران پاسخگوی سوالات ماست.

س: در ابتدا میخواستم در خصوص پست ویژه نابینایان “سکوگرام” و لزوم و دلیل ارائه این سرویس به نابینایان اشاره ای داشته باشید؟ ج: پست اولین نهاد رسمی است که در دنیا برای ایجاد ارتباط بین افراد و ملل مختلف به وجود آمد. از حدود 140 سال پیش با تشکیل اتحادیه جهانی پست،اهداف انساندوستانه ای برای این اتحادیه تعریف شد. این اتحادیه نگاه حمایتی خاصی به برخی از حوزه ها داشت از جمله مطبوعات و نابینایان. در حوزه نابینایان حمایت پست صد درصدی بود و برای اینکه این قشر دسترسی راحت تری به اطلاعات داشته باشد و ارتباطات اجتماعی بیشتری ایجاد کند سکوگرام را به عنوان زیرمجموعه پست نامه ها تعریف کردو ادارات پست کشورها متعهد شدند تا سقف هفت کیلو گرم مرسولات این قشر را در قالب پست عادی به صورت رایگان جا به جا کنند.

س: آیا پست تنها به جا به جایی مرسولات نابینایان در داخل کشور تعهد دارد و معاهده جهانی سکوگرام به بسته هایی که به خارج از کشور ارسال میشوند تعلق نمیگیرد؟ ج: در معاهده سکوگرام محتوای قابل ارسال تعریف می شود اگر محتوا مشمول اقلام خاص ذکر شده در معاهده باشد در قالب سرویس عادی نرخی به آن تعلق نمیگیرد. مگر اینکه اقلامی که برای ارسال آمده باشد غیر از اقلام ذکر شده در این معاهده باشد یا اقلام ویژه نابینایان را بخواهند در قالبی غیر از پست عادی و به صورت رایگان بفرستند که این امکان وجود ندارد.

س: منظورم اقلام نابینایی و در قالب پست عادی است؟ ج: بر اساس  قوانین بین المللی هزینه های پست سکوگرام در داخل و خارج از کشور دریافت نمیشود. البته باید به موارد به صورت مصداقی پرداخته شود چون ممکن است کشور مقصد این نوع پست را نپذیرند.

س: چرا؟ ج: درست است که این معاهده جهانی است اما کشورها در ارتباطشان با یکدیگر ممکن است برخی یا همه اقلام سکوگرام را نپذیرند.

س: برخی از دوستان نابینا عنوان میکنند که ادارات پست تنها مرسولات بریل و نوار کاست را در قالب سکوگرام قبول میکنند و از پذیرش عصای سفید و وسایلی چون لوح فشرده ؛ فلش و هارد سرباز می زنند در حالیکه امروزه نوار کاست دیگر جایی در بین تجهیزات بینایی و نابینایی ندارد و..؟ ج:  : از 5-6 سال پیش شرکت پست سی دی را هم جزو اقلام سکوگرام تعریف کرده است و باید در ادارات پست پذیرفته شود. اقلام دیگر مثل هارد که ارزش مادی دارد و ممکن است در صورت ارسال و احیانا مفقود شدن چالش ایجاد کند باید بررسی و راهکاری برای آن اندیشیده شود اما سی دی که هزینه تمام شده  پایینی دارد منعی برای ارسال ندارد. اگر مشکلات مربوط به سکوگرام زیاد باشد شاید لازم باشد ما دستورالعمل مربوط به این مرسولات را بار دیگر با رعایت نظرات نابینایان بازبینی کنیم و بعد از تطابق با قوانین و مقررات خود ابلاغ کنیم.

س: آیا عصای سفید هم به دلیل ارزش مادیش پذیرفته نمیشود؟ ج: کاربرد عصای سفید با هارد متفاوت است تنها مسئله ای که ممکن است وجود داشته باشد نوع بسته بندی عصا است که آن را در بسته های استوانه ای قرار میدهند وگرنه نباید در ارسال مسئله ای وجود داشته باشد.

س: گاه ادارات منطقه ای پست از پذیرش بسته های نابینایان ممانعت میکنند و آنها را به ادارات مرکزی ارجاع میدهند این به ویژه برای کسانی که مرتبا با پست ارتباط دارد مشکل ساز شده است آیا این کار مجوز قانونی دارد؟ ج: خیر. تمام ادارات باید مرسولات نابینایان را قبول کنند زیرا فلسفه وجودی پست ایجاد دسترسی بیشتر است و در صورت اعلام مشتری قطعا با آن برخورد میکنیم.

س: گاه نیز مرسولاتی که از یک مرکز نابینایی به یک شخص یا مرکز دیگر ارسال میشود پذیرفته میشود اما مرسوله ای که از یک شخص برای شخص دیگری فرستاده میشود را نمیپذیرند؟ ج: این هم تعبیر اشتباهی از دستورالعمل مربوطه بوده است. اگر  محتوا بسته ارسال شده نابینایی و از اقلام ذکر شده در آئین نامه سکوگرام باشد نباید مشکل خاصی در ارسال آن وجود داشته باشد.

س: فلش هم ظرفیتی چند برابر سی دی است و کار را برای فرد نابینا و هم متصدی پست راحت تر میسازد آیا در لیست اقلاممورد قبول سکوگرام قرار ندارد؟ ج: ما باید قوانی را بر اساس نیازهای روز نابینایان مورد بازبینی قرار دهیم. برای مرسولاتی از این دست به نظرم میتوانیم راهکار میانه ای در نظر بگیریم شاید بتوانیم بسته های خاص نابینایان را در قالبی شبیه پست سفارشی بیاوریم یعنی مرسوله را در قالب سکوگرام در نظر بگیریم و یک حق ثبت ناچیز به آن اضافه کنیم چون قوانین به ما اجازه نمیدهند بدون هزینه این کار   را انجام دهیم. به عنوان مثال هزینه خود مرسوله را نگیریم و فقط حق ثبت را بگیریم تا هم خود فرد امکان رهگیری مرسوله اش را داشته باشد و هم ما بتوانیم در قبال ارسال بسته پاسخگو باشیم.

س: گاه اداره ای در قبال ارسال کتاب بریل یا نوار کتاب از فرد نابینا هزینه گرفته است؟ ج: این خلاف است و در صورت اعتراض مشتری به آن رسیدگی میشود.

س: گاه هزینه رفت و آمد به ادارات پست برای استفاده از پست رایگان سکوگرام بیش از هزینه ارسال آن از طریق دفاتر پیشخوان میشود آیا در این دفاتر نمیتوان امکانی برای دریافت بسته های نابینایان فراهم ساخت؟ ج: این دفاتر خصوصی هستند و در قبال دریافت بسته های پستی و بعد از دریافت تمام هزینه مرسوله 30 درصد هزینه از حساب دولت به آنها بازگردانده می شود. نمی توان به راحتی در این بستر راهکاری اندیشید و بر روال کار آنها کنترلی داشت. اما پیک آپ سرویس که در اغلب مراکز استانها برقرار است امکان دریافت مرسوله نابینایان را به صورت رایگان دارد اما برای حمل و نقل سرویس هزینه ای به فرد تعلق میگیرد. شاید بتوان به توافقی رسید که این هزینه  برای نابینایان حداقلی باشد در شهرستانهای کوچکتر هم برای فعال کردن این امکان باید ظرفیت سازی کنیم.

س: مشکل دیگری که وجود دارد این است که گاه بسته هایی که مشخصه نابینایی دارند و آماده پست میباشند دوباره باز و بسته بندی میشوندو به این ترتیب هزینه ای اضافه میشود؟ ج: روش معمول این نیست که بسته لفاف بندی شده مشتری که قواعد پستی در آن رعایت شده باشد دوباره بسته بندی و هزینه ای تحمیل شود. ما برای بسته بندی مرسولات پستی قواعد داریم. در حوزه سکوگرام و سایر حوزه ها که نرخ مخفف دارند باید امکان بازبینی مرسوله فراهم باشد تا بتوانیم از موارد غیر منطبق جلوگیری کنیم.

س: گاه نحوه تحویل مرسولاتی مانند روزنامه ایران سپید که به صورت روزانه برای فرد نابینا ارسال میشود مناسب نیست و به عنوان مثال لای در منزل گذاشته میشود یا درون حیاط پرتاب میشود که امکان خیس یا خدشه دار شدن محتوای روزنامه زیاد است. آیا امکانی برای تحویل مناسبتر روزنامه وجود ندارد؟ ج: اگر در جایی چنین اتفاقی افتاده است من وظیفه خود می دانم عذرخواهی کنم چون رفتار آن مامور ما قابل اصلاح و کنترل است. من قصد توجیه این شرایط را ندارم.  در کشور ما بر خلاف کشورهای توسعه یافته ؛زیر ساخت ارتباطی بین ماموران ما و مردم مناسب نیست. در کشورهای دیگر  صندوق پستی  مناسب وجود دارد و مردم به صورت روزانه به این صندوقها دسترسی دارندو مرسولات پستی در صندوق گذاشته میشوند. در بحث نامه ها و مرسولاتی که با پست عادی فرستاده می شوند ماموران ما وظیفه تحویل مرسوله به گیرنده را ندارند و وظیفه مامور ما این است که بسته را در محل قرار دهد. حال اینکه نامه رسان سلیقه داشته باشد و مرسوله را در جایی بگذارد که در امان باشد و حفظ شود بخشی است که باید نسبت به آن حساسیت بیشتری به خرج دهیم  و در بخشنامه ها بر آن تاکید و نامه رسانها را در مورد این موضوع توجیه کنیم. نداشتن زیرساختهای مناسب دلیل اینگونه اتفاقات است. البته به تازگی سرویس جدیدی را راه اندازی کرده ایم تحت عنوان سرویس عادی با تحویل گواهی شده. این سرویس برای برخی از مطبوعات طراحی شده است که در آن مرسوله به صورت عادی ارسال میشود و در مقصد به شخص گیرنده تحویل داده و امضا گرفته می شود و هزینه مختصری بابت این خدمت تعریف کرده ایم. اگر بتوانیم این زیر ساخت را در اختیار نابینایان هم قرار دهیم شاید برای دریافت برخی از مرسولاتشان با پرداخت هزینه ناچیزی ؛ با مشکلات کمتری روبرو شوند. گرچه در این صورت مسائل دیگری به وجود می آید از جمله اینکه اگر فرد نابینا در محل نباشد تا مرسوله به او تحویل شود چه باید کرد؟ ما آمادگی داریم خدمات جدید را متناسب با نیازهای جدید ارائه دهیم.البته  به تازگی اداره کل امور مشتریان را هم راه اندازی کرده ایم که صدای مشتری را بهتر بشنویم و بتوانیم سریعتر به نیازها پاسخ دهیم.
منبع: ویژه نامه ایران سپید

درباره شرکت پکتوس

پکتوس: به صورت اختصاری، مخفف ( پشتیبانی، کیفیت، تحقیقات و ساخت ) است. شركت دانش بنیان پكتوس، اولين توليد كننده تجهيزات کامپیوتری (سخت افزار و نرم افزار) ويژه نابينايان در تاریخ 22 مرداد سال 1370 توسط جمعي از فارغ التحصيلان دانشگاه صنعتي شريف تأسيس شد و از بدو تأسيس تا کنون که در سال جاری وارد بیست و هشتمین سال فعالیت خود شده است، در زمينه توليد تجهيزات كامپيوتري و الكترونيكي ويژه نابينايان و کمبینایان فعال بوده است. در سال های اخیر، این شرکت علاوه بر فعالیت در زمینه تولید تجهیزات توانبخشی ویژه نابینایان، برنامه هایی را نیز در جهت دسترس پذیر کردن خدمات اجتماعی برای این قشر عملیاتی کرده است. از زمان تأسیس شرکت پکتوس سه سال گذشت تا اولین محصول این شرکت برای نابینایان عرضه شد. اولين كامپيوتر براي نابينايان در ايران در سال 1373 به نام كامپيوتر گوياي اميد ساخته شد. اين كامپيوتر با خروجی صوتی تك حرف خوان فارسی، انگليسي و عربي با هدف تسهيل امر خواندن، نوشتن و تصحيح كتب بريل ساخته شد. از آنجایی که تا آن سال هنوز هیچ یک از افراد با آسیب بینایی تجربه کار کردن مستقل با سیستم های رایانه ای را نداشتند، لزوم آموزش کامپیوتر به آنها بسیار ضروری بود. در همین راستا در سال 1374، اولين دوره آموزش كامپيوتر به نابینایان، در مجتمع خدمات بهزيستي نابينايان کشور رودکی و براي كارشناسان بهزیستی سراسر استان های کشور برگزار شد. پس از برگزاری موفقیت آمیز این دوره ها، کلاس های آموزش کامپیوتر به افراد نابینا و کمبینا نیز در مؤسسه رودکی از سال 1374 آغاز شد و این امر برای سال های متمادی ادامه داشت. از سال 1374 به بعد، پکتوس تولیدات سخت افزاری خود را گسترش داد که از جمله آنها می توان به ارائه دستگاه یادداشت الکترونیکی بریل گویا (اسفندیار) و ارائه چاپگر و ماشین تایپ بریل (فرهاد) در سال 1374 اشاره کرد. نیاز های نابینایان و استفاده آنها از فناوری های نوین آموزشی تنها محدود به استفاده از سیستم های تبدیل متن به گفتار نبود. بررسی شرایط نابینایان در سایر کشور ها نیز نشان می داد نابینایان برای دسترسی بهتر و دقیقتر به متون نیازمند دستگاهی هستند تا پوشش خط رسمی آنها یعنی خط بریل را برایشان فراهم کند. به همین جهت مطالعاتی در زمینه تولید مانیتور بریل در شرکت پکتوس آغاز شد. تا اینکه در نهایت در سال 1376 اولين نسل از مانيتور بريل در ايران به نام دستگاه برجسته‌نگار توليد شد. لذا براي اولين بار در جهان، نابينايان قادر به استفاده الكترونيکی از متون فارسي و عربي به خط بريل شدند. دستگاه برجسته نگار یک با کابل پارالل به کامپیوتر وصل میشد و خروجی بریل را برای کاربران نابینا فراهم می کرد. در کنار تولیدات سخت افزاری برای بهبود کیفیت آموزشی و شغلی نابینایان، همچنان توسعه نرم افزار های مرتبط با این قشر نیز مد نظر شرکت پکتوس بود. از این رو، در سال 1378 نرم افزار تبدیل متن به گفتار نوید که تا این سال به صورت تک حرف خوان بود، قادر به خواندن کلمات شد. در نتیجه خروجي صوتي كلمه خوان جايگزين نمونه حرف خوان شد. در سال 1379 مبدل رایانه شخصی نوید عرضه شد. مبدل نوید کیبورد بریلی بود که با اتصال یک کارت صدای اختصاصی به کامپیوتر و نرم افزار های تبدیل متن به گفتار، زمینه استفاده بهتر نابینایان از کامپیوتر را فراهم می کرد. پس از فراهم کردن تجهیزات کمک آموزشی بریل و گویا برای نابینایان، ساخت دستگاهی برای انتقال مفاهیم تصویری به نابینایان نیز در دستور کار مدیران شرکت پکتوس قرار گرفت. در همین راستا، در سال 1379 سيستم كمك آموزشي لمسي و صوتي سروش یک، تولید شد. نابینایان از طریق سیستم سروش، می توانند سوژه مورد نظر خود را که بر روی کاغذ های مخصوص برجسته شده لمس کرده و از طریق نرم افزار های طراحی شده، اطلاعات سوژه مورد نظر را به دست آورند. هم زمان با پروژه های تحقیقاتی شرکت پکتوس برای توسعه تجهیزات توانبخشی برای نابینایان، در سایر کشور های جهان نیز تولید این تجهیزات سیر صعودی یافته بود. تا پیش از سال 1380، نرم افزارهای DSR (DOS SCREEN READER) و WSR (WINDOWS SCREEN READER) نرم افزارهای screen reader تولیدی این شرکت بودند. اما ارائه نرم افزار جاز و توسعه همه جانبه این صفحه خوان، برنامه نویسان شرکت پکتوس را بر آن داشت تا به فکر فراهم کردن پوشش فارسی برای نرم افزار جاز باشند. از این رو، نام نرم افزار پکجاز بعنوان پوشش فارسی صفحه خوان جاز و مجموعه نوید بعنوان یک مجموعه از نرم افزارهای کاربردی بدون نیاز به صفحه خوان جاز، شامل شش نرم افزار قرآن، دیکشنری، کتابخانه الکترونیک، دفترچه یادداشت، شطرنج و ویرایشگر ارائه گردیدند. در سال 1381 و 1382، نرم افزارهای نويد 4 و پکجاز، مجموعه كاملي از ابزار هاي دسترسي نابينايان به كامپيوتر به زبان فارسی را فراهم کرد. با پیشرفت روز به روز سیستم های رایانه ای و تغییر پورت های کامپیوتری از پارالل به یو اس بی، سبب شد تا نسل دوم برجسته نگار (مانیتور و کیبورد بریل) تولید شود. برجسته نگار 2، نمايشگر لمسي بريل با قابليت اتصال به پورت USB و بدون نياز به منبع تغذيه، در سال 1384 عرضه شد. در همین سال نیز سيستم كمك آموزشي لمسي و صوتي سروش 2، با قابليت اتصال به پورت USB و بدون نياز به منبع تغذیه ساخته شد. در اواسط دهه هشتاد، همچنان توسعه نرم افزار تبدیل متن به گفتار پکجاز و مجموعه نرم افزاری نوید، مورد توجه برنامه نویسان شرکت پکتوس بود. از این رو، مجموعه نويد 5 و پکجاز 8 مبتني بر موتور توليد صوت ماشيني در سال 1386 تولید و روانه بازار شد. چهار سال بعد یعنی در سال 1390، نرم افزار تبدیل متن به گفتار پکجاز با صدای انسانی مرد و زن ساخته و در اسفند ماه سال 92 عرضه شد.نسخه قابل تکثیر نرم افزار پکجاز در سال 92 توسط سازمان بهزیستی خریداری شد و به صورت رایگان در اختیار نابینایان و کمبینایان قرار گرفت. تا به حال این برنامه سه بار بروز رسانی شده که آخرین آپدیت آن نیز در اسفند ماه سال 94 عرضه شده است. به مرور زمان با افزایش حضور نابینایان در دانشگاه ها و به منظور دسترسی بهتر به منابع مطالعاتی، بهره گیری از فناوری های نوین آموزشی در دستور کار قرار گرفت. از این رو، در سال 1389 دستگاه برجسته نگار 3 با هدف استفاده انفرادی کاربران تولید شد. این نسل از دستگاه های مانیتور و کیبورد بریل، در ابعادی کوچکتر و با وزنی کمتر عرضه شد و قادر به پشتیبانی از 20 کاراکتر بریل است. همچنین در سال 1390، نرم افزار دکلمه (پخش کننده فایل های صوتی و متنی با فرمت دیزی) ارائه گردید. با عرضه نرم افزار دکلمه، ساخت نرم افزاری برای تولید کتب با فرمت دیزی ضروری به نظر میرسید. در همین راستا در سال 1392، نرم افزار تولید کتاب دیزی با نام تک گو، تولید شد. توسعه دستگاه برجسته نگار همواره جزء اهداف شرکت پکتوس محسوب می شود. در سال 1394، برجسته نگار با فناوری ( HID ) با دو قابلیت جدید نصب خودکار درایور ویندوز و امکان تنظیم سطح نقاط بریل (سفت یا نرم کردن نقاط بریل) تولید شد. یکی از اصلی ترین پروژه های شرکت پکتوس، در سال های اخیر، ارائه آخرین نسل از برجسته نگار های هوشمند موجود در بازار جهانی (BRAILLE NOTETAKER) بود. سر انجام این پروژه تحقیقاتی در اسفندماه سال 1396 تبدیل به یک محصول قابل عرضه در بازار شد و هم اکنون در مرحله نهایی بروز رسانی برنامه های خود قرار دارد. برجسته نگار هوشمند همراه یا همان نوت تیکر، دارای سیستم عامل لینوکس بوده و بدون نیاز به اتصال به کامپیوتر، این امکان را به نابینایان میدهد متون خود را با فرمت های رایج ورد به صورت صوتی و بریل بخوانند، به دو زبان فارسی و انگلیسی تایپ کنند، موسیقی ها و کلیه فایل های صوتی خود را بشنوند، به گوشی اندروید خود متصل شوند و بسیاری امکانات دیگر که در این دستگاه گنجانده شده است. از سال 1392، در کنار تولیدات سخت افزاری و نرم افزاری برای نابینایان، دسترس پذیر کردن خدمات مختلف اجتماعی در دستور کار شرکت پکتوس قرار گرفته است. این برنامه ها عمدتاً با همکاری انجمن نابینایان ایران پیگیری می شود. در همین راستا، دسترس پذیر کردن خدمات شعب بانکی برای نابینایان برای اولین بار در ایران در سال 1394 در پست بانک اجرایی شد. با طراحی یک نرم افزار و با کمک گرفتن از دستگاه برجسته نگار، نابینایان می توانند کلیه خدمات بانکی ارائه شده در شعب بانک ها را خود به صورت مستقل انجام دهند. دسترس پذیری موزه ها که یک مورد از آنها در موزه ایران باستان عملیاتی شده، یکی دیگر از مواردی است که شرکت پکتوس در دستور کار خود قرار داده است. این پروژه نیز در حال توسعه است. سامانه فروشگاهی نابینایان، یکی دیگر از خدمات جذاب شرکت پکتوس در زمینه دسترس پذیری خدمات مختلف اجتماعی برای نابینایان است. سامانه فروشگاهی نابینایان که اسفندماه سال 96 برای اولین بار در شعبه بیهقی فروشگاه شهروند عملیاتی شد، این امکان را به نابینایان می دهد تا خود به صورت مستقل از کلیه اقلام موجود در فروشگاه به همراه قیمت آنها مطلع شده و به واسطه طراحی یک نرم افزار که به بانک اطلاعات فروشگاه متصل است، اقلام خود را خریداری کرده و به وسیله مسئول سامانه فروشگاهی نابینایان، آن را از سطح فروشگاه جمعآوری کند. دسترس پذیر کردن سایت های اینترنتی و اپلیکیشن های پر کاربرد اندرویدی نیز از دیگر کار های جاری شرکت پکتوس است که مهمترین آن، دسترس پذیری کامل سایت درگاه ملی خدمات دولت هوشمند به نشانی www.iran.gov.ir است. شرکت پکتوس، با ایجاد یک سایت پویا در زمینه ی نابینایان و فناوری اطلاعات، تلاش دارد مسئولیت های اجتماعی خود را نیز جامع عمل پوشانده و از طریق این وبسایت نیز خدمات بیشتری به معلولان با آسیب بینایی عرضه کند. وبسایت pactos.net که با مدیریت امیر سرمدی از خبرنگاران و روزنامه نگاران نابینا و تعداد محدودی از نابینایان متخصص در زمینه آیتی اداره می شود، در صدد آن است خلأ اطلاعاتی یک وبسایت تخصصی در زمینه آموزش، فناوری و اخبار مرتبط با نابینایان چه در داخل و چه خارج از کشور را پر کند. پوشش اخبار نابینایان در رسانه های جهان، آشنایی با نابینایان برجسته خارج از کشور، پوشش اهم اخبار مربوط به نابینایان با گرداوری و تنظیم از رسانه های داخلی، مجموعه ثابت ترفند که شامل آموزش اپلیکیشن های پر کاربرد برای نابینایان است، معرفی سایت ها و نرم افزار های دسترس پذیر و دکه خبر دنیای موبایل و کامپیوتر که به بررسی خبر های روز حوزه تکنولوژی و فناوری می پردازد، از جمله مهمترین شرح وظایف وبسایت نابینایان شرکت پکتوس است. از شما کاربر گرامی خواهش مندیم، نظرات، انتقادات و پیشنهادات خود را با ما از طریق بخش تماس با ما در میان گذارید. شماره های تماس با شرکت پکتوس: 88810291-292
این نوشته در اخبار, اهم اخبار نابینایان در رسانه های داخلی., گزارش, گفت و گو ارسال و , , , برچسب شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

3 × یک =

لطفا پاسخ عبارت امنیتی را در کادر بنویسید. *