پرسش از مسئولین/در این بلبشو جای معلولان کجاست

این روزها فضای عمومی کشور درگیر مسئله اصلاح بهای بنزین و تبعات خواسته و ناخواسته آن است. اگر در یک نکته بتوان توافق داشت، این است که دلیل این همه التهاب، فشارهای اقتصادی روی عموم مردم، منظور شهروندانی است که … ادامه خواندن