بخشنامه جدیدی توسط بانک مرکزی برای نابینایان صادر نشده است

طی پیگیری های صورت گرفته مشخص شد هیچ بخشنامه جدیدی از سوی بانک مرکزی برای محدود کردن ارائه تسهیلات بانکی به نابینایان صادر نشده است.
روز گذشته خبری با این عنوان « نابینایان دسته چک نمی گیرند» در رسانه ها … ادامه خواندن