معرفی محصولات شرکت پکتوس/نرم افزار تک گو

تک گو، نرم افزار تولید کتاب گویا با استاندارد دیزی است. کلمه ديزي (Daisy) مخفف عبارت: Digital Accessible Information System     و استانداردي براي منابع مطالعاتي است. در اين استاندارد يك متن ساخت يافته با صوت همان متن، كاملا همگام شده و در دسترس استفاده كننده است. بدين ترتيب دسترسي همزمان به صوت و متن امكان… ادامه خواندن معرفی محصولات شرکت پکتوس/نرم افزار تک گو