یادداشت: برای دانش آموزان، برای آینده

نویسنده: زهرا همت

منبع: دهمین شماره ی ماهنامه ی نسل مانا

دانلود نسخه ی صوتی نوشته

یک ماه از سال تحصیلی گذشته و دانش آموزان آسیب دیده بینایی نیز مانند تمام هم سن و سال هایشان در کلاس های درس … ادامه خواندن