کرونا و رأی دهندگان نابینای آمریکایی

هرچه به سوم نوامبر نزدیک تر می شویم، انواع تحلیل ها در باره ابعاد گوناگون انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده، از در و دیوار به سمتمان سرازیر می شوند. هر تحلیل گر یا رسانه، به فراخور مأموریت یا رسالتش، جنبه … ادامه خواندن