با محمد منصوری ملیپوش گلبال بیشتر آشنا شوید

نویسنده: میرهادی نایینیزاده: دانشجوی دکتری پژوهش های قرآنی

بازیکن سابق تیم ملی گلبال ایران از سال ۲۰۱۳، حضور در دو دوره مسابقات جهانی، دو دوره مسابقات پارا آسیایی، ۴ دوره قهرمانی آسیا، و ۱ دوره پارا آسیایی، کسب دو مقام … ادامه خواندن