مجوزها و گواهیهای اخذ شده

مجوز و گواهی های اخذ شده
هر شرکتی برای پیشبرد اهداف و فعالیت های خود، نیازمند کسب مجوز هایی از ارگان های مرتبط است. در همین راستا شرکت پکتوس نیز در طول ۲۵ سال فعالیت خود، گواهی های بسیاری را از نهاد های مختلف کشور اخذ کرده است. در ادامه، به بخشی از این گواهی ها اشاره می شود:
جواز تأسيس واحد تحقيقات صنعتی، به شماره ۷۰۰۰۲-۸۰۴۷۳ مورخ ۲۲ آبان سال ۱۳۷۶ از وزارت صنايع و معادن كشور.
پروانه تحقيق، به شماره ۸۱۵۱۲ مورخ ۲۰ تیر سال ۱۳۷۷ از وزارت صنايع و معادن كشور.
پروانه تحقيق و توسعه، به شماره ۶۱۸۸۹ مورخ ۱۸ اردیبهشت سال ۱۳۷۹ از وزارت صنايع و معادن.
پروانه  تحقيق و توسعه، به شماره ۲۹۸۸۴/۶۰ مورخ ۱۲ اردیبهشت ۱۳۸۴ از وزارت  صنايع و معادن کشور.
كسب صلاحيت از شورايعالي انفورماتيك كشور.
اخذ گواهي از بنياد ICDL جهاني جهت آموزش و آزمون نابينايان در ايران.
احراز صلاحیت بعنوان شرکت دانش بنیان، ( آذر ماه سال ۱۳۹۲).
گواهی فعالیت صنعتی، به شماره ۳۴۰۴۹ / ۱۰۱ الف مورخ ۱۴ تیر سال ۱۳۹۴ از وزارت صنایع و معادن کشور.
پروانه بهره برداری، به شماره ۱۱۰۲۱۲-۶۰ مورخ     ۱۷ مرداد سال ۱۳۹۴ در توليد نرم‌افزار از وزارت صنايع و معادن.