مجوزها و گواهیهای اخذ شده

مجوز و گواهی های اخذ شده
هر شرکتی برای پیشبرد اهداف و فعالیت های خود، نیازمند کسب مجوز هایی از ارگان های مرتبط است. در همین راستا شرکت پکتوس نیز در طول 25 سال فعالیت خود، گواهی های بسیاری را از نهاد های مختلف کشور اخذ کرده است. در ادامه، به بخشی از این گواهی ها اشاره می شود:
جواز تأسيس واحد تحقيقات صنعتی، به شماره 70002-80473 مورخ 22 آبان سال 1376 از وزارت صنايع و معادن كشور.
پروانه تحقيق، به شماره 81512 مورخ 20 تیر سال 1377 از وزارت صنايع و معادن كشور.
پروانه تحقيق و توسعه، به شماره 61889 مورخ 18 اردیبهشت سال 1379 از وزارت صنايع و معادن.
پروانه  تحقيق و توسعه، به شماره 29884/60 مورخ 12 اردیبهشت 1384 از وزارت  صنايع و معادن کشور.
كسب صلاحيت از شورايعالي انفورماتيك كشور.
اخذ گواهي از بنياد ICDL جهاني جهت آموزش و آزمون نابينايان در ايران.
احراز صلاحیت بعنوان شرکت دانش بنیان، ( آذر ماه سال 1392).
گواهی فعالیت صنعتی، به شماره 34049 / 101 الف مورخ 14 تیر سال 1394 از وزارت صنایع و معادن کشور.
پروانه بهره برداری، به شماره 110212-60 مورخ     17 مرداد سال 1394 در توليد نرم‌افزار از وزارت صنايع و معادن.