قابلیت جدید واتساپ: اضافه کردن حد اکثر 512 عضو به گروه

واتس اپ طی ماه های گذشته قابلیت های مختلفی را آزمایش کرده و حالا طبق گزارش های منتشر شده، به تمامی کاربران اجازه می دهد تا به جای ساخت گروه با محدودیت 256 عضو، گروه هایی با 512 عضو ایجاد … ادامه خواندن