خودپنداره و عزت نفس در کودکان و نوجوانان آسیب دیده ی بینایی مروری نظام مند

نویسنده: زهرا همت: روان شناس و آموزگار آموزش و پرورش استثنایی شهر تهران بر اساس مقاله ای از لئو برت اگستاد از دانشگاه علوم و فن آوری نروژ روان شناسان معتقدند زمانی که فردی در زمینه های فعالیتش، خود را موفق می بیند و به آن چه مورد انتظارش است دست پیدا می کند، احساس… ادامه خواندن خودپنداره و عزت نفس در کودکان و نوجوانان آسیب دیده ی بینایی مروری نظام مند